درباره نشریه

نشریه «آموزش و مدیریت کارآفرینی» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و با رویکرد علمی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف آموزش و مدیریت کارآفرینی و دیگر زمینه‌های مربوطه از قبیل کسب و کارهای کارآفرینانه، نوآورانه و فنآوری و مباحث عمومی کارآفرینی منتشر می‌شود تا از این طریق شکاف ارتباطی میان پژوهشگران و بخش صنعت کاهش یابد.

 ویژگی‌های برجسته نشریه

 - کلیه نویسندگان نسخه‌ای از گواهی و نامه پذیرش مقاله را دریافت می‌کنند.

 - کلیه مقاله‌های پذیرفته شده در قالب پی.دی.اف. قابل مشاهده، بارگیری و چاپ هستند.

 - نویسنده ظرف مدت 2 الی3 ماه پس از  ارسال مقاله، اعلان پذیرش یا رد آن را دریافت می‌کند.

 - نشریه پشتوانه سازمانی و آرشیو کامل مقاله‌‌ها را دارد.

 - نشریه در پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی نمایه‌سازی می‌شود.

 - نشریه، داوریِ تخصصی و همترازخوانی به صورت دو سر کور و گمنام می‌شود.

 - مقاله‌های پذیرفته شده خیلی زود به صورت دسترسی آزاد منتشر می‌شوند.

 - نشریه، هیأت تحریریه معروف دارد.

 - به نامه‌های نویسندگان ظرف حداکثر 48 ساعت پاسخ داده می‌شود.