اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 12586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5249
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 89 روز
درصد پذیرش 39 %