اخبار و اعلانات

چاپ چکیده مبسوط از زمستان 1402 (دوره ۲، شماره ۴)

با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار می‌رساند که پیرو نامه شماره 52553 مورخ 1402/09/24 (نامه پیوستی) معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کلیه نشریات تحت امتیازی دانشگاه از جمله نشریه "آموزش و مدیریت کارآفرینی" از زمستان 1402 (دوره 2، شماره 4) موظف به چاپ چکیده مبسوط می‌باشند.

مطالعه بیشتر